Zásady zpracování osobních údajů

Nže naleznete informace týkající se zpracování osobních údajů, které obchodní společnost fitac s.r.o., se sídlem Masarykova 413/34, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 194 32 755 (dále jen „fitac“) o Vás, jakožto o subketu údajů zpracovává (dále jen „Vy“). Subjektem údajů jste v případě, že navštívíte webové stránky fitac, vyplníte kontaktní formulář nebo se stanete klientem fitac. Poku jste zástupci potenciálních či stávajících klientů právnických osob, zpracovává o Vás fitac je identifikační, kontaktní údaje a iformace o Vaší pracovní pozici. 

Tyto zásady Vám poskytují informace o tom, za jakými účely fitac zpracovává osobní údaje, v jakém rozsahu jsou Vaše osobní údaje zpracován, na jakém právním důvodu zakládá své právo Vaše údaje zpracovávat a po jakou dobu je oprávněna je zpracovávat.  Rovněž tyto zásady obsahují informace o tom, jaká práva Vám ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů náleží a jakým způsobem je může uplatnit vůči společnosti fitac.

1. Zpracování osobních údajů

Fitac zpracovává různé kategorie osobních údajů za různým účelem. Jedná se o tyto kategorie: 

 • identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, IČ);
 • kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu trvalého bydliště);
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb (např. číslo účtu, kód banky);
 • identifikační údaje Vašeho zařízení (např. IP/Mac adresu);
 • údaje o druzích a výši příjmů (např. mzda, nájem nemovitosti);
 • údaje o nárocích na slevy na dani a daňových zvýhodněních (např. slevu na dítě);
 • údaje vyplývající z daňových přiznání (např. příjmy, sleva na dani);
 • údaje o účetnictví (např. počet přijatých faktur, pohyby na bance);
 • informace o zaměstnancích (např. počet, výše mzdy);
 • údaje vyplývající z účetních dokladů (např. účetní rozvaha, počet zaměstnanců);
 • informace o smlouvě a o jejim plnění oběma smluvními stranami (např. informace o smlouvě zahrnující datum uzavření, délku trvání, datum a důvod ukončení, cena služby);
 • údaje o Vašem chování na webu (pomocí tzv. cookies);
 • údaje o poptávajícím subjektu (např. plátce / neplátce DPH);
 • informace, které jsou obsahem zprávy (např. v kontaktním formuláři);
 • údaje potřebné ke kontrole klienta dle AML zákona (např. účel a zamýšlená povaha obchodu, přezkoumání zdrojů peněžních prostředků).

Níže naleznete informace o zpracování Vašich osobních údajů podle toho, v jakém kontextu ke zpracování osobních údajů dochází. 

Návštěva webových stránek www.fitac.cz

Když navštívíte webové stránky www.fitac.cz, fitac automaticky zpracovává identifikační údaje Vašeho zařízení (údaje o Vašem chování na webu pomocí tzv. cookies). Tyto informace zpracovává za účelem zlepšení webových stránek fitac a k vytváření statistik a reportů o užívání webu fitac. Tyto údaje fitac zpracovává ne déle než 1 měsíc. 

Proti zpracování Vašich údajů osobních údajů za účelem naplnění oprávněného zájmu fitac na zlepšení a měření efektivnosti webových stránek máte právo vznést námitku postupem uvedeným v kapitole 3. Pokud fitac nebude mít oprávněné důvody, aby i přes Vaši námitku ve zpracování osobních údajů za těmito účely pokračoval, se zpracováním přestane. 

Poptávkový formulář

Prostřednictvím poptávkového formuláře máte možnost uvést své osobní údaje, které slouží pro zpracování poptávky na stránkách www.fitac.cz a kontaktování za účelm učení cenové nabídky. V tomto případě fitac zpracovává následující osobní údaje:

 • identifikační údaje, 
 • kontaktní údaje, 
 • údaje o poptávkovém subjektu,
 • údaje o účetnictví,
 • informace, které jsou obsahem zpráv.

 Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 měsíců od zaslání cenové nabídky. 

V případě, že se rozhodnete využít služeb společnosti fitac, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, aby fitac Vaši poptávku mohla vyřídit, zaslala Vám cenovou nabídku na míru a případně s Vámi uzavřela smlouvu, na jejímž zákaldě Vám vybranou službu poskytne. Tyto osobní údaje společnosti fitac poskytujete dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí s Vámi nemůže komunikovat, nabidnout Vám cenu, uzavřít smlouvu a následně Vám dodat požadovanou službu. 

Vedle toho fitac zpracovává Vaše osobní údaje zadané v rámci poptávkového formuláře k tomu, aby Vám mohla nabízet své služby podobné těm, které jste poptali. Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem obchodního sdělení máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedené v kapitole 3 na základě které fitac ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane. Fitac rovněž přestane zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud jí dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení). 

Fitac rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy. 

Zpracování osobních údajů klientů

Společnost fitac bude pro účely poskytnutí služeb klientům (zejména za účelem uzavření smlouvy a poskytnutí služby spočívající ve vedení účetnictví, zpracování podkladů pro daňové přiznání, odborné konzultaci z oblasti účetní a mzdové agendy nebo outsourcing mezd) zpracovávat následující osobní údaje:

 • identifikační údaje,
 • kontaktní údaje,
 • údaje nezbytné pro realizaci platebního styku a zaúčtování plateb,
 • informace o smlouvě a o jejím plnění oběma smluvními stranami, 
 • údaje o účetnictví,
 • údaje vyplývající z účetních dokladů, 
 • údaje vyplývající z daňových přiznání, 
 • informace o zaměstnancích,
 • údaje o druzích a vyší příjmů,
 • údaje o nárocíhc na slevy a daňová zvýhodnění,
 • informace, které jsou obsahem zprávy. 

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let od splnění smlouvy (poskytnutí služby), základní údaje o právním vztahu a o jeho existenci (smluvní strany, předmět závazku apod.) až po dobu 10 let po splnění smlouvy (poskytnutí služby a zaplacení ceny). 

Za účelm zasílání nabídek služeb společnosti fitac a novinek v oblasti účetní, daňové a mzdové agendy a za účelm zjištění spokojenosti klienta se službou a zpracováním výsledků průzkumu zpracovává fitac následující osobní údaje: 

 • identifikační údaje, 
 • informace o smlouvě a o jejím plnění, 
 • kontaktní údaje, 
 • informace o spokojenosti se službou. 

Tyto osobní údaje zpracováváme do okamžiku, kdy společnosti fitac sdělíte, že si nadále nepřejete nabídky dostávat. 

Pokud se rozhodnete využívat služeb společnosti fitac, jsou tyto údaje nezbytné k tomu, aby s Vámi mohla fitac uzavřít smlouvu a řádně Vám poskytovat Vámi zvolenou službu. Tyto osobní údaje poskytujete společnosti fitac dobrovolně, nicméně bez jejich poskytnutí s Vámi nemůže smlouvu uzavřít a dodat požadovanou službu. Fitac rovněž musí plnit povinnosti stanovené právními předpisy. 

Fitac zpracovává Vaše osobní údaje k tomu, aby Vám mohla posílat newslettery. Proti zasílání newsletteru máte právo vyslovit námitku dle postupu uvedného v kapitole 3. Na základě Vaší námitky fitac se zasíláním newsletteru a zpracováním  Vašich osobních údajů v této souvislosti přestane. 

Fitac dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem oslovení a zjištění Vaší spokojenosti se službou. Proti zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem můžete vyslovit námitku dle postupu v kapitole 3. Pokud bude tato námitka oprávněná, fitac se zpracováním údajů ihned přestane. 

2. Komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme následující zpracovatele:

 • zaměstnanci společnosti fitac s.r.o.

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění. 

Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo EU. 

3. Jaká jsou Vaše práva? 

Veškerá svá práva můžete u společnosti fitac uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že fitac skutečně žádáte Vy (umožňuje ověřit Vaši identitu). Fitac se Vám bude snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Aby ale byla schopna Vám vyhovět co nejlépe, chtěla by Vás požádat, abyste svá práva uplatnili na emailové adrese info@fitac.cz.  

Právo na odvolání souhlasu

Pokud fitac zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, je Vaším právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Sohlas můžete odvolat žádostí na adresu info@fitac.cz

Právo na přístup

Máte právo na přístup k osobním údajů, které o Vás fitac zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracovává, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňuje a jestli je používá k automatizovanému rozhodování. 

Právo na opravu

Pokud zjistí, že o Vás fitac zpracovává neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, aby osobní údaje opravila nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, aby je doplnila. 

Právo na výmaz

Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které fitac o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážďovány nebo zpracovávány;
 • Vaše osobní údaje zpracovává fitac protiprávně;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a fitac nemá žádné jiné oprávnění tyto osobní údaje dále zpracovat, 
 • vznesete námitku proti zpracování Vaších osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
 • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které fitac zpracovává na základě oprávněného zájmu, a fitac nebude schopna prokázat, že její oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
 • existuje nějaký jiný zákonny důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů. 

Fitac si Vás dovoluje upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na základě Vaší žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po společnosti fitac zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás fitac informovat o důvodu, na základě kterého Vaše osobní údaje nemůžou být vymazány. 

Právo na omezení zpracování

V případě, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané společností fitac jsou chybné, máte právo požadovat, aby fitac omezilo zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 

Toto právo máte také v těchto případech:

 • zpracování Vašich osobních údajů společností fitac je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány;
 • fitac již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým je zpracovávala, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) společností fitac pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků;
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu společnosti fitac, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda její oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Některé Vaše osobní údaje zpracovává fitac na základě oprávněného zájmu, Vaším právem je podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě fitac posoudí, zda je skutečně v jejím oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány. 

Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu

Máte právo vznést námitku proti tomu, aby fitac Vaše osobní údaje zpracovávala za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestane Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat. 

Z odběru obchodního sdělení se můžete jednoduše odhlásit i kliknutím na odkaz na konci každého obchodního sdělení. 

Právo na stížnost

V případě, kdy všechna výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem fitac porušuje Vaše právo, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést na Úřadu pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce: https://uoou.gov.cz/kontakt/podatelna-a-elektronicka-podatelna

4. Cookies

Webové stránky společnosti fitac používají tzv. cookies. Informace k tomu, jakým způsobem, za jakými účely a v jakém rozsahu fitac soubory cookies používá, naleznete zde. 

5. Účinnost

Tyto Zásady jsou účinné od 18.6.2024.